آیین دادرسی مدنی

شرایط صدور تامین خواسته

شرایط صدور تامین خواسته

شرایط صدور تامین خواسته در انواع آن یکسان است. تفاوت های آن در بخش تودیع  خسارت احتمالی و مبنای آن میباشد.

چنانچه شرایط صدور تامین خواسته موجود باشد، صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه الزامی است.

 1. موضوع ادعای خواهان باید مطالبه مال باشد. مال اعم از عین معین یا کلی و… است

دعوایی که خواسته آن، الزام به انجام یک عمل، خودداری از انجام یک عمل باشد قرار تامین خواسته صادر نمیشود.

مال مورد خواسته  باید عین معین یا کلی مثل پول نقد باشد. حتما و ضرورتا چنانچه مال کلی موضوع خواسته است لازم می باشد میزان آن معلوم گردد.

دعوایی مانند مطالبه خسارت به دلیل فقدان معلوم بودن میزان خواسته با عدم امکان صدور قرار تامین خواسته مواجهیم.

مهم توجه شود در دعاویی غیر مالی که خواسته” شی” می باشد این قرار قابلیت صدور دارد.

 1. برخلاف دستور موقت صدور این قرار مستلزم فوریت امر نیست.
 2. لازم است طلب مورد ادعای خواهان حال باشد.
 3. تنها در یک صورت می توان برای طلب موجل درخواست صدور قرار تامین خواسته نمود. وقتی که طلب مستند به سند رسمی و خواسته نیز در معرض تضییع یا تفریط باشد.

نیازمند وجود همزمان هر دو شرط می باشیم.

خواهان باید ظرف ده روز از حال شدن طلب راجعبه اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم نماید. در صورت عدم مبادرت به انجام این کار با درخواست شخص خوانده دادگاه قرار صادره را لغو می نماید.

 1. شرایط عمومی طرح دعوا لازم است رعایت شود.

اهلیت، نفع مستقیم، تنجیز ، دارای اعتبار امر مختوم نباشد و تمامی شرایط عمومی اقامه دعوا لازم است لحاظ گردد.

شرایط صدور تامین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

 • اصولا صدور این قرار نیازمند تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است.
 • فلسفه اخذ این تودیع آن است که اگر خواهان در اصل دعوا ذی حق شناخته نشد به وسیله این تامین، خسارتی که به خوانده وارد آمده است جبران گردد.

در اجرای قرار تامین خواسته اموالی بازداشت میگردد. در اکثر موارد تا صدور حکم قطعی در بازداشت می ماند. به موجب این عمل خوانده امکان بکارگیری و استفاده از آنها را ازدست می دهد.

لذا بازداشت اموال موجب خسارت وی میگردد، ایجاد نهاد تودیع خسارت احتمالی برای حمایت از خوانده در این موضع میباشد.

 • خسارت احتمالی همیشه نقد است و با صدور قرار تامین ضرورت پیدا می کند.

نکته مهم معاف نبودن اشخاص معسر از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی است.

شرایط صدور تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

این موارد استثنائی است و اصولا لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد.

 • چنانچه دعوا مستند به سند رسمی باشد

تنها اسناد رسمی مد نظر است و اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد مستثنا می باشند.

 • چنانچه خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد

مانند اینکه مال بدون نگهداری صحیح رها شود یا اقدام به اتلاف مال  و از این قبیل است.

 • دعوای ما مستند به سند تجاری واخواست شده باشد.
 • منظور از واخواست واخواست عدم تادیه است نه واخواست نکول
 • برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صادر شده باشد
 • بدهکاری که برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را داشته
 • در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی
 • در دعاوی راجعبه ترکه متوفی در مدت تحریر ترکه

جهت تماس با ما و یا ثبت سفارش محصولات فروشگاه نقش راه آینده ، میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *