برنامه ریزی و پشتیبانی تحصیلی

مشاوره رایگان جهت شناسایی ابعاد ذهنی فرد

تعیین سطح

شناسایی بهترین روش برای مشاوره ی فردی از طریق علم روانشناسی و…

برنامه ریزی تحصیلی

  • آموزشِ نحوه ی صحیح مطالعه
  • آموزشِ نحوه ی صحیح زمان بندی
  • آموزشِ کاربردیِ تست زنی
  • آموزشِ نکته نویسی و…

پشتیبانی تحصیلی

ارائه ی برنامه ای منعطف با توجه به شرایط زمانی و مکانی داوطلب به صورت فردی

دوره ی مطالب به صورت مکرر در بازه زمانی های متفاوت

کنترل استرس و اضطراب فرد از لحاظ پزشکی و…

مبلغ برنامه ریزی و پشتیبانی تخصصی فردی: هفت میلیون تومان

شرایط تخفیف مالی

خانواده ی شهدا وجانبازان و ایثارگران در صورت ارائه مدارک لازم : یک میلیون تومان تخفیف و مابقی به صورت اقساط

خانواده های تحت پوشش کمیته ی امام خمینی در صورت ارائه مدارک لازم :

پنجاه درصد تخفیف و مابقی به صورت اقساط

مناطق محروم و شهرستان ها در صورت ارائه ی مدارک لازم : سی درصد تخفیف و مابقی به صورت اقساط

بیماری های خاص در صورت ارائه مدارک لازم : پنجاه درصد تخفیف و مابقی به صورت اقساط

دانشجویان طلایی :

دانشجویان دانشگاه های سراسری ۳۰ درصد تخفیف

در صورتی که معدل آخرین مدرک تحصیلی داوطلب از هر دانشگاهی…

۱۸ الی ۱۹ باشد = ۲۰ درصد تخفیف

۱۹/۱ الی ۱۹/۹۹ = ۵۰ درصد تخفیف

معدل ۲۰ به صورت رایگان می باشد

تیمی مجرب با سابقه ای درخشان در خدمتگزاری به داوطلبان گرامی گرد هم آمدند تا پاسخگوی سوالات شما بزرگواران باشند.