ثبت نام

ثبت نام کلاسهای آنلاین

به منظور استفاده بیشتر از زمان و بکارگیری آن در امر تحصیل و افزایش سطح دانایی شما ، موسسه نقش راه آینده در دست دارد تا با برگذاری کلاس های آنلاین به دانشجویان فرصت بیشتری برای یادگیری دروس فراهم کند.
استاد حسین قافی

استاد

حسین قافی

متن توضیحات :

مولف دوره ۳ جلدی اصول فقه دانشگاهی و طراح سوالات آزمونهای آزمایشی موسسه