ثبت نام

ثبت نام کلاسهای آنلاین

به منظور استفاده بیشتر از زمان و بکارگیری آن در امر تحصیل و افزایش سطح دانایی شما ، موسسه نقش راه آینده در دست دارد تا با برگذاری کلاس های آنلاین به دانشجویان فرصت بیشتری برای یادگیری دروس فراهم کند.
دکتر ایرج گلدوزیان

استاد

دکتر ایرج گلدوزیان

متن توضیحات :

طراح سوالات درس حقوق جزا در آزمونهای ازمایشی موسسه