۶۶۴۷۵۰۶۷ ۰۲۱ - ۶۶۴۷۵۰۶۸ ۰۲۱ - ۰۹۱۲۴۱۹۸۲۴۱

به وب سایت موسسه نقش راه آینده دانشور خوش آمدید

دانلود بودجه بندی آزمون
کلاس های آمادگی آزمون وکالت شروع نیمه تیر
نوع محصول:
دوره آموزشی

اصول فقه یکشنبه ها: استاد سمیع پور 60 ساعت

حقوق مدنی پنج شنبه ها: دکتر اکبری 80 ساعت 

حقوق تجارت جمعه ها: دکتر تنگ روی 60 ساعت

آیین دادرسی مدنی جمعه ها: دکتر خزائی 80 ساعت

حقوق جزا دوشنبه ها: دکتر ستاری 80 ساعت

آئین دادرسی کیفری دوشنبه ها: دکتر ستاری 60 ساعت

جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
کلاس های آزمون وکالت: آیین دادرسی مدنی
نوع محصول:
دوره آموزشی

مدرس: دکتر خزائی

جمعه ها: 15 تا 20

جمعا: 80 ساعت

جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
کلاس های آزمون وکالت: حقوق تجارت
نوع محصول:
دوره آموزشی

مدرس: دکتر تنگ روی

جمعه ها: 9 الی 14

جمعا 60 ساعت

جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
کلاس های آزمون وکالت: آیین دادرسی کیفری
نوع محصول:
دوره آموزشی

مدرس: دکتر بهزاد ستاری

دوشنبه ها: 15 الی 20 ساعت

جمعا: 60 ساعت

جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
کلاس های آزمون وکالت: حقوق جزا
نوع محصول:
دوره آموزشی

مدرس: دکتر بهزاد ستاری

دوشنبه ها: 9 الی 12

جمعا: 80 ساعت

جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
کلاس های آزمون وکالت: اصول فقه
نوع محصول:
دوره آموزشی

مدرس: استاد سمیع پور

یکشنبه ها: 15 الی 20

جمعا: 60 ساعت

جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
کلاس های آزمون وکالت: دوره جامع حقوق مدنی
نوع محصول:
دوره آموزشی

مدرس: سلیمان اکبری 

پنج شنبه ها: 14 الی 20

جمعا: 100 ساعت

جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
آموزش حقوق مدنی در ۱۰ روز
نوع محصول:
دوره آموزشی
مدرس : دکتر صمد شورچه
ویژه آزمون وکالت ۹۹ و ۱۴۰۰
حضوری / آنلاین
هر روز ساعت ۱۰ الی ۲۰
شروع :‌ شنبه ۵ تیر
جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید
سومین دوره کلاس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
نوع محصول:
دوره آموزشی
مدرس : دکتر بهزاد ستاری
ویژه آزمون وکالت ۱۴۰۰
جمع ساعات دو درس :‌ ۱۵۰ ساعت
حضوری / آنلاین
شروع: نیمه دوم خرداد
جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی اینجاکلیک کنید