۶۶۴۷۵۰۶۷ ۰۲۱ - ۶۶۴۷۵۰۶۸ ۰۲۱ - ۰۹۱۲۴۱۹۸۲۴۱

به وب سایت موسسه نقش راه آینده دانشور خوش آمدید

دانلود بودجه بندی آزمون
۲ مرحله آزمون جامع رایگان شبیه سازی آزمون وکالت ۹۹- جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
۲ مرحله آزمون جامع رایگان، شبیه سازی وکالت ۹۹
۲ مرحله آزمون جامع رایگان، شبیه سازی وکالت ۹۹
نوع محصول:
آزمون‌های آزمایشی

موسسه نقش راه آینده دانشور برگزار می کند.

2 مرحله آزمون جامع رایگان، شبیه سازی وکالت 99

آزمون اول: جمعه 11 تیر ماه و آزمون دوم: جمعه 18 تیر ماه

جهت ثبت نام و شرکت در آزمون های آزمایشی اینجاکلیک کنید
آزمون‌های ۹ مرحله ای موضوعی وکالت ۱۴۰۰ (رایگان)
آزمون‌های ۹ مرحله ای موضوعی وکالت ۱۴۰۰ (رایگان)
نوع محصول:
آزمون‌های آزمایشی

۹ مرحله آزمون موضوعی رایگان
مؤسسه نقش راه آینده دانشور،۹ مرحله آزمون آزمایشی موضوعی رایگان در رشتـــه وکالت برگزار می‌کند.
با توجه به روش استاندارد سازی سازمان سنجش، بی شک منحصر بفرد ترین و قابل اعتمادترین آزمون در رشته وکالت می باشد.

جهت ثبت نام و شرکت در آزمون های آزمایشی اینجاکلیک کنید
آزمون‌های ۱۵ مرحله ای وکالت ۱۴۰۰
آزمون‌های ۱۵ مرحله ای وکالت ۱۴۰۰ ( همراه با ۴۰ درصد تخفیف ویژه )
نوع محصول:
آزمون‌های آزمایشی

۹ مرحله آزمون موضوعی رایگان و ۶ مرحله آزمون جامع
مؤسسه نقش راه آینده دانشور،۱۵ مرحله آزمون آزمایشی در رشتـــه وکالت برگزار می‌کند.
با توجه به روش استاندارد سازی سازمان سنجش، بی شک منحصر بفرد ترین و قابل اعتمادترین آزمون در رشته وکالت می باشد.

جهت ثبت نام و شرکت در آزمون های آزمایشی اینجاکلیک کنید