نمایش یک نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36
افق های نوین حقوق کیفری
بستن

افق های نوین حقوق کیفری

75000 تومان

مولف: گروه حقوق جزاو جرم شناسی داشکده حقوق و علوم سیاسی و موسسسه تحقیقات علوم جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران ناشر:میزان